نمایشگاه مرکزی

 

تهران، خیابان سعدی شمالی، نرسیده به منوچهری، پلاک 546

تلفن:52875-021

فاکس:66711152-021

 

***

کارخانه1

 

تهران،کیلومتر20جادۀ قدیم کرج،شهرقدس،خیابان عوارضی،خیابان گودرزی جنوبی،کوچۀ گلها،پلاک44

تلفن:4-46866650-021

فاکس:46821862-021

 

***

 کارخانه2

 

شهرک صنعتی پرند،میدان فن آوری،بولوار فن آوری،خیابان گلزار،خیابان گلگشت،پلاکD10

 تلفن:56417913-021

فاکس:56418649-021

 

***

 

نشانی اینترنتی www.ftp_co.com

پست الکترونیک info@ftp-co.com